Resultat

2019

Bertil Holdings får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Auriant Mining

2019-12-11 | Sanktioner

Bertil Holdings Ltd ska betala en sanktionsavgift på 340 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Auriant Mining AB till Finansinspektionen.

Destro Management får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Sensys Gatso Group

2019-12-11 | Sanktioner

Destro Management BV ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor på grund av felaktigheter i en anmälan om förvärv av aktier i Sensys Gatso Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i AcadeMedia

2019-12-09 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i AcadeMedia AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Smart Energy Sweden Group och Abelco Investment Group

genomfört transaktioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och Abelco Investment Group tillsammans med B på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att dessa transaktioner har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Smart Energy Sweden Group och Abelco Investment Group

A har genomfört transaktioner i Smart Energy Sweden Group AB (publ)  och Abelco Investment Group AB tillsammans med B på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att dessa transaktioner har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Qliro Group

2019-12-06 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 2 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Qliro Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Ayima Employee Benefit Trust 2011 får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Ayima Group

2019-12-06 | Sanktioner

Ayima Employee Benefit Trust 2011 ska betala en sanktionsavgift på 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Ayima Group AB tillFinansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Auriant Mining

2019-12-06 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 15 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Auriant Mining AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Knowit AB

2019-11-29 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 45 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Knowit AB till Finansinspektionen.

Lissåker Consulting AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Appspotr

2019-11-28 | Sanktioner

Lissåker Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 35 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och BTA i Appspotr till Finansinspektionen.

Stocksund Financial Management AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Corem Property Group

2019-11-28 | Sanktioner

Stocksund Financial Management AB ska betala en sanktionsavgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Corem Property Group till Finansinspektionen.

Håkull Communication AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i MedicPen

2019-11-28 | Sanktioner

Håkull Communication AB ska betala en sanktionsavgift på 32 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTU i MedicPen AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Knowit AB

2019-11-28 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Knowit AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ITAB Shop Concept

2019-11-27 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 22 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ITAB Shop Concept till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Lyko Group AB

2019-11-27 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 6 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier Lyko Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ITAB Shop Concept

2019-11-27 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ITAB Shop Concept till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bilia AB

2019-11-26 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 8 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Bilia AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Prime Living

2019-11-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 36 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med teckningsoptioner i Prime Living AB (publ) till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Collector

2019-11-25 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 56 000 kronor för underlåtenhet att för att för sent ha anmält en transaktion med konvertibler i Collector AB till Finansinspektionen.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Laddar sidan