Riskklassificering

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism ska göras utifrån företagets allmänna riskbedömning och vad företaget känner till om kunden. Hänsyn ska också tas till de beskrivningar som finns i lagen, över omständigheter som kan tyda på låg respektive hög risk. De europeiska tillsynsmyndigheterna för finansmarknaden har även publicerat riktlinjer (Risk Factor Guidelines ) som ytterligare exemplifierar olika risker.

Risker i företagets verksamhet

Ett företag ska göra en allmän riskbedömning av sin verksamhet.

Det innebär att företaget ska riskklassificera

  • sina produkter och tjänster
  • det geografiska området som företaget är beläget och verkar i
  • vilken typ av kunder företaget har
  • de transaktioner och distributionskanaler som kunderna använder.

Ett exempel där en högre riskklassificering kan bli aktuell är produkter och tjänster med komplex struktur. Ett annat exempel är om ett företag vänder sig till en internationell marknad.

Risker med den enskilda kunden

Utöver företagets allmänna riskbedömning så ska även företaget bedöma risken som finns förknippad med den enskilda kunden och affärsförbindelsen. Beroende på kundens risk ska olika åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtas. Om risken med affärsförbindelsen bedöms som låg kan företaget vidta förenklade kundkännedomsåtgärder. Om risken bedöms som hög ska skärpta kundkännedomsåtgärder vidtas.

Klicka på den del som du vill läsa mer om:


Senast granskad: 2023-11-22