Utbildning

Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

Ett företag ska se till att personer som utför arbetsuppgifter som är av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism fortlöpande får relevant utbildning och information. Det handlar om anställda, uppdragstagare och andra som ingår i verksamheten..

Utbildningen ska säkerställa att personalen har tillräcklig kunskap för att se till att företagets rutiner och riktlinjer följs.

Innehållet i utbildningen ska anpassas efter den anställdes uppgifter och ansvar och företagets allmänna riskbedömning. Tidpunkten för utbildning och kompletterande utbildning ska anpassas till vad företaget har kommit fram till i sin riskbedömning och till eventuella förändringar i verksamheten eller arbetsuppgifterna.

Utbildningen ska informera om regler och riktlinjer men även förmedla fakta om trender, mönster och metoder och annat som berörda personer kan behöva känna till för att förhindra och upptäcka försök till penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ett företag ska dokumentera den utbildning som genomförs. Utbildningens innehåll, namn på deltagare och datum för när utbildningen hölls ska finnas med i denna dokumentation.

Klicka på den del som du vill läsa mer om:

Läs mer

Senast granskad: 2020-10-01
Laddar sidan