Lämplighetsprövningar i Solvens 2

FI-forum om de nya bestämmelserna om lämplighetsprövningar i Solvens 2 och de ställningstaganden som FI har gjort.

Lämplighetsprövningar i Solvens 2


FI-forumet riktade sig främst till företag under FI:s tillsyn inom försäkringssektorn.

Bildpresentation, frågor och svar

Laddar sidan