FI undersöker Svensk värdepappersservice

FI ska undersöka hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att det tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning.

Startdatum: 2022-11-10

Företaget som undersöks

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Varför gör vi denna undersökning?

I vår tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om värdepappersbolag följer relevanta regelverk. Det är viktigt att värdepappersbolag tar tillvara konsumenternas intressen när de ger investeringsråd, bland annat genom att ge konsumenten tydlig information om den finansiella produktens egenskaper och risker samt vilka kostnader som är förenade med investeringen.