FI avslutar undersökning av Svensk värdepappersservice

FI har undersökt hur Svensk Värdepappersservice säkerställer att de tar tillvara konsumenternas intressen när företaget erbjuder investeringsrådgivning. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2023-04-25

Företaget som undersöks

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

I vår tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om värdepappersbolag följer relevanta regelverk. Det är viktigt att värdepappersbolag tar tillvara konsumenternas intressen när de ger investeringsråd, bland annat genom att ge konsumenten tydlig information om den finansiella produktens egenskaper och risker samt vilka kostnader som är förenade med investeringen

Vad har vi kommit fram till?

Vid undersökningen har det inte framkommit några överträdelser av tillämpliga bestämmelser. Undersökningen ger därför inte skäl till ytterligare åtgärder. Ärendet ska därmed skrivas av.