Nya regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI har beslutat om nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag träder i kraft den 1 augusti 2017. FI har även beslutat om ett antal följdändringar i närliggande rörelseföreskrifter.

Föreskrifterna innehåller bland annat nya krav på identitetskontroll samt funktioner för regelefterlevnad och intern kontroll. FI ställer även krav på att företagen ska lämna nödvändiga uppgifter för att myndigheten ska kunna riskklassificera dem.

Föreskrifterna är ett led i genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet, som ska förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Föreskrifterna gäller för samtliga finansiella företag som omfattas av den nya lagen och står under FI:s tillsyn, drygt 2 300 företag. Föreskrifterna träder i kraft samtidigt med den nya lagen, den 1 augusti 2017.

Den 18 september håller FI ett seminarium på Nalen om de nya föreskrifterna. Forumet filmas och kommer att läggas ut på fi.se.

Under hösten kommer information om de nya föreskrifterna löpande att publiceras på webbplatsen. Prenumerera gärna på nyheter om penningtvätt och finansiering av terrorism, http://www.fi.se/sv/prenumerera/.

Frågor om föreskrifterna besvaras av avdelningen Penningtvätt, 08-408 980 00.

Läs mer

Laddar sidan