Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen (FI) beslutade den 29 januari att inte ändra det kontracykliska buffertvärdet. Det buffertvärde på 2 procent som sedan den 19 mars 2017 tillämpas ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställs till 0 procent.

Det är FI:s avsikt att cirka en gång per år mer utförligt redogöra för de avväganden som ligger till grund för beslutet. Därför är denna beslutspromemoria något mer omfattande än för motsvarande beslut som tagits det senaste året.

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde för varje kvartal. Beslutet den 29 januari 2018 innebär att FI:s föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde inte ändras.

Läs mer

Laddar sidan