Webb-tv: FI:s kartläggning av lån till konsumtion

Nu går det att se en film från det frukostseminarium den 14  juni där FI:s kartläggning av konsumtionskrediter presenterades.

FI har undersökt blancolån, revolverande krediter och objektsfinansiering (exkl. bolån). Kartläggningen har gjorts med anledning av ett särskilt uppdrag från regeringen och bygger på stickprovsdata och aggregerad data hämtad från ett tjugotal banker och kreditmarknadsbolag.

FI:s rapport