Svenska lån till konsumtion

De flesta lån till konsumtion är små, har hög effektiv ränta och kort löptid. Men det är hushåll med stora lån som står för den största delen av nyutlåningen och dessa lån växer snabbast. Hushåll med högst inkomster tar också de största lånen. Låntagare med bolån tar vanligen ett större konsumtionslån än dem som inte har ett bolån. Det visar FI:s kartläggning av konsumtionslån Svenska konsumtionslån 2018.

Finansinspektionen har kartlagt marknaden för konsumtionslån genom att studera 148 000 låntagare hos 20 olika företag.

Av de konsumtionslån som ingick i kartläggningen är de flesta små och har en hög effektiv ränta. Det beror på att löptiden vanligen är kort och att avgifterna som tillkommer är stora i förhållande till lånets storlek. Hushåll med stora lån står för den största delen av nyutlåningen och dessa lån växer snabbast. Ökningen har varit särskilt stor de senaste fyra åren. Denna period har präglats av en stark konjunktur och låga räntor. Därutöver kan bolånetaket och amorteringskravet till viss del ha bidragit till att stora konsumtionslån i högre utsträckning används för bostadsändamål och andra köp.

Konsumtionslån står för en liten del av hushållens skulder och utgör därför en begränsad stabilitetsrisk. Men konsumtionslån påverkar hushållens ekonomi. Hushåll med stora konsumtionslån betalar i genomsnitt en fjärdedel av sin inkomst i ränta och amorteringar. De som även har bolån betalar ännu mer.

Läs mer

Laddar sidan