Nya och ändrade avgifter från 1 juli respektive 21 juli 2019

Den 1 juli 2019 sänks avgiften för alla tillstånds- och anmälningsärenden hos Finansinspektionen med i genomsnitt 8 procent. Ett antal nya avgifter införs, några ärendeslag får ny avgift och andra tas bort. Från den 21 juli 2019 gäller ett nytt regelverk för prospekt, med nya godkännanden och registreringar och nya avgifter för dessa.

De ändrade avgifterna för tillstånds- och anmälningsändringar framgår i ändringsförordning SFS 2019:466. De nya avgifterna kommer också att synas på FI:s webbplats från den 1 juli.

Från 21 juli 2019 gäller ett nytt regelverk för prospekt. Det går att ansöka om tillstånd enligt det nya regelverket redan nu. Avgifterna framgår av SFS 2019:467 och relevanta sidor på denna webbplats.

Laddar sidan