EU-samråd om hållbarhetsinformation

Nu finns ett förslag på tekniska tillsynsstandarder för EU:s förordning om upplysningar om hållbarhet som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (disclosureförordningen).

Förslaget har publicerats gemensamt av de tre tillsynsmyndigheterna för finansmarknaden i EU: Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).

Myndigheterna välkomnar synpunkter på förslagen, som handlar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade (ESG) upplysningar och som omfattar finansmarknadsaktörer, rådgivare och produkter.

Dessutom innehåller dokumentet förslag när det gäller principen om att undvika "avsevärd skada" enligt EU:s nyligen överenskomna taxonomiförordning, som är ett ramverk för att underlätta hållbara investeringar.

Syftet med de tekniska standarderna är bland annat att stärka skyddet för slutinvesterare och förbättra informationen om finansiella produkter till investerare.

Förslaget och instruktioner för att lämna synpunkter finns på Esmas webbplats, se länk nedan. Sista svarsdatum är den 1 september 2020.