FI förlänger begränsad informationsinhämtning

FI beslutade den 13 mars att inte påbörja några nya tillsynsundersökningar och att platsbesök, löpande tillsynsmöten och omfattande informationsinhämtningar ska skjutas på framtiden. FI har nu beslutat att detta ska fortsätta att gälla fram till den 3 maj. Det nya beslutet gäller även mindre omfattande informationsinhämtning.

Undantag är givetvis tillsynsaktiviteter och dialog kopplat till institutens hantering av pågående situation kopplat till Corona-viruset. Arbetet med tillståndsgivning, regelgivning och analysarbete i påbörjade undersökningar kommer att fortgå som vanligt.

Laddar sidan