Your Europe, en ny EU-portal

Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU.

Den 12 december lanserades EU-portalen youreurope.eu. Ett 60-tal svenska myndigheters webbplatser är nu anslutna till portalen och har nationell information på engelska om vad som gäller i Sverige. Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, SDG, - som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa.

Portalen, youreurope.eu, vänder sig till både privatpersoner och företagare. Syftet är att minska de hinder som finns i dag för att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU. Privatpersoner och företagare ska kunna hitta tillförlitlig information samlat på ett ställe, bland annat nationella regler och rättigheter. Informationen är på engelska.

I Sverige finns verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. FI har sedan tidigare ett antal webbsidor på verksamt.se på svenska och engelska. De engelska webbsidorna blir nu också våra webbsidor i den nya EU-portalen. Konkret innebär det att sidorna har fått Your Europe-logotyp, möjlighet till användaråterkoppling, är taggade med metadata samt samlar in besöksstatistik.

Genomförandet sker i etapper

  • Den första etappen av Your Europe är alltså information från statliga myndigheter: 12 december 2020.
  • Nästa etapp sker i december 2022 då alla kommuner och regioner ska bidra med information.
  • Sista etappen för genomförandet sker i december 2023. Då ska även digitala tjänster finnas på plats som gör det möjligt att utföra digitala ärenden över gränserna. En bärande princip för SDG-förordningen är att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska lämnas en gång till det offentliga. 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är nationell samordnare i Sverige.

Laddar sidan