Ändrade rapporteringskrav för SNCI och icke-SNCI

Sedan den 28 juni 2021 kan vissa kreditinstitut och värdepappersbolag bli klassificerade som små och icke-komplexa institut (SNCI). FI kommer att göra anpassningar i rapporteringsplattformen Fidac för de bolag som klassas som SNCI och för dem som inte klassas om SNCI.

Enligt Artikel 18 i förordning (EU) 2021/451 ska rapportering av ytterligare likviditetsövervakningsmått på individuell nivå och gruppnivå lämnas månadsvis. Undantag görs för de bolag som klassificeras som SNCI, där rapporteringen ska lämnas kvartalsvis.

De bolag som inte är klassade som SNCI kommer alltså enligt regelverket att behöva lämna denna rapport månadsvis från och med referensdag 30 juni 2021. Detta rapporteringskrav finns nu upplagt i Fidac.

Utöver denna ändring finns det, enligt förordning (EU) 2021/451 också ändringar av rapporteringskravet i andra rapporter. I den granskning som EBA och FI gör kommer vi att kontrollera hur dessa rapporteringskrav uppfylls.

Laddar sidan