EU-kommissionen senarelägger tillämpningen av de tekniska standarderna för hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU-kommissionen har tidigare meddelat att de tekniska standarderna under EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar – även kallad disclosureförordningen eller SFDR - skulle få ett framskjutet tillämpningsdatum till 1 juli 2022.

Nu meddelar kommissionen i ett brev till EU-parlamentet och rådet att tillämpningsdatumet kommer att skjutas fram ytterligare, till den 1 januari 2023.

Detta påverkar referensperioderna för att publicera information enligt kraven i SFDR, se information i länkar nedan.

Läs mer