EU-kommissionen avser att senarelägga tillämpningen av de tekniska standarderna under förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar

De tekniska standarderna under EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar – även kallad disclosureförordningen eller SFDR - kommer enligt kommissionen troligtvis att få ett framskjutet tillämpningsdatum till 1 juli 2022. Förordningen reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorerna).

Texten har uppdaterats  2021-09-13.

EU-kommissionen har i ett brev till EU-parlamentet och rådet skrivit att de avser att sätta samman samtliga 13 tekniska standarder till en gemensam delegerad akt. I brevet framgår också att EU-kommissionen avser att skjuta upp tillämpningen av den delegerade akten med sex månader, från den 1 januari 2022 till den 1 juli 2022.

Den gemensamma kommitténs uttalande (Supervisory Statement) kommer att uppdateras till följd av dessa ändringar.

EU-kommissionen har även publicerat svar på de frågor som de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) ställt om hur förordningen ska tolkas och tillämpas.

Laddar sidan