Höjda tillsynsavgifter för 2024

Vissa företag och personer får betala högre tillsynsavgifter till Finansinspektionen nästa år. Störst procentuell ökning blir det för de som sysslar med valutaväxling och annan finansiell verksamhet. De kommer att få betala upp till fyra gånger så hög årlig tillsynsavgift 2024, jämfört med i år.

FI:s verksamhet finansieras på två sätt, dels genom avgifter som täcker FI:s kostnader för prövning av tillstånd och anmälningar, dels genom årliga avgifter från företag och personer under FI:s tillsyn som täcker kostnader för bland annat regelgivning och tillsyn.

Tillsynen har på senare tid blivit alltmer omfattande gentemot vissa typer av företag, samtidigt som kraven på tillsyn har ökat. Till exempel har FI alltsedan 2023 ett utökat tillsynsansvar över konsumentkreditinstitut. Samtidigt fortsätter digitaliseringen av betaltjänstmarknaden och framväxten av nya innovativa digitala betalningslösningar. Med detta följer mer arbete med att ta fram de regler som ska gälla. Regeringen har därför beslutat om höjda årliga tillsynsavgifter som gäller från 2024.

Höjda tillsynsavgifter 2024

  • Fysiska och juridiska personer registrerade enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska betala en avgift på 20 000 kr (för närvarande 5 000 kr) för fysiska personer och 40 000 kr (för närvarande 15 000 kr) för juridiska personer.
  • Företag som har tillstånd enligt 4 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska betala en avgift på 150 000 kr (för närvarande 50 000 kr).
  • Emittenter som avses i 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 30 000 kr (för närvarande 10 000 kr).
  • Registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 30 000 kr (för närvarande 15 000 kr) för fysiska personer och 50 000 kr (för närvarande 25 000 kr) för juridiska personer.
  • Registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska betala en avgift på 50 000 kr (för närvarande 25 000 kr).
  • Institut för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska betala en avgift på 150 000 kr (för närvarande 75 000 kr).
  • Juridiska personer som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 150 000 kr (för närvarande 100 000 kr).
  • Svenska företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska betala en avgift på 100 000 kr (för närvarande 50 000 kr).