Slutrapporter med utkast till tekniska standarder för Dora

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa, har publicerat det första paketet av slutliga rapporter med utkast till tekniska standarder kopplade till EU:s förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn (Dora). Rapporterna har överlämnats till EU-kommissionen för beslut.

De rapporter som publicerats och skickats till EU-kommissionen berör IKT-riskhantering, klassificering av IKT-relaterade incidenter och hantering av IKT-tredjepartsrisk. Det handlar om fyra utkast till tekniska standarder med följande titlar:

  • Final report on draft RTS on ICT Risk Management Framework and on simplified ICT Risk Management Framework
  • Final report on draft RTS on classification of major incidents and significant cyber threats
  • Final report on draft ITS on Register of Information
  • Final report on draft RTS to specify the policy on ICT services supporting critical or important functions