Bankbarometern (2019:1)

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. Barometern redovisar marknadsandelar för olika kategorier av bankföretag, utlåning, avkastning, nivå för problemlån med mera. Bankbarometern publiceras halvårsvis.

Tillväxten i utlåningen på den svenska bankmarknaden har stannat av under andra halvåret 2018, konstaterar FI i den nya upplagan av Bankbarometern. Lönsamheten inom den svenska banksektorn är fortsatt relativt hög, samtidigt som andelen problemlån är låg.

Storbankerna fortsätter att tappa marknadsandelar av utlåningen på den svenska marknaden till andra kategorier av banker, framför allt till kategorin retailbanker som fortsatte att öka sin utlåning inom bolån under det senaste halvåret. FI konstaterar också att bankerna finansierar sig i mindre utsträckning via marknadsupplåning, till exempel säkerställda obligationer, än tidigare.

Laddar sidan