Svenska lån till konsumtion

De flesta lån till konsumtion är små, har hög ränta och kort löptid. Hushåll med stora lån står för den största delen av nyutlåningen och dessa lån växer snabbast. Hushåll med högst inkomster tar de största lånen. Om räntan ökar kommer många låntagare att betala en stor del av sin inkomst i ränta och amortering, visar FI:s rapport Svenska konsumtionslån.

FI har kartlagt marknaden för konsumtionslån genom att studera 380 000 låntagare hos 34 olika företag.

Hushåll med stora lån står för den största delen av nyutlåningen och dessa lån växer snabbast. Ökningen har varit särskilt stor de senaste fem åren. Denna period har präglats av en stark konjunktur och låga räntor. Därutöver kan bolånetaket och amorteringskravet till viss del ha bidragit till att stora konsumtionslån i högre utsträckning används för bostadsändamål och andra köp.

Konsumtionslån står för 18 procent av hushållens skulder och utgör därför en begränsad stabilitetsrisk. Men konsumtionslån påverkar hushållens ekonomi. Vart sjunde lån har inneburit ett inkassokrav för låntagarna. Det tyder på att många låntagare kan ha betalningssvårigheter. Andelen med inkassokrav är markant lägre för lån som kreditprövats genom en kvar-att-leva-på-beräkning. Hushåll med nya konsumtionslån och lån sedan tidigare betalar i genomsnitt en fjärdedel av sin inkomst i ränta och amorteringar. Om räntan ökar blir de tvungna att betala en ännu större andel.

Läs mer