Remissvar: E‐kronaprojektets delrapport 2

FI bedömer att Riksbankens rapport om e-kronan inte ger ett tillräckligt underlag för att ta ställning till vad staten (eller mer specifikt Riksbanken) bör göra med anledning av den minskande kontantanvändningen och andra förändringar i betalningsmarknaden.

Med tanke på e-kronans potentiellt stora effekter på bland annat finansiell stabilitet förutsätter FI att ett eventuellt beslut att ge ut en e-krona fattas av riksdagen.

FI föreslår att det ska tillsättas en offentlig utredning med uppdrag att brett och förutsättningslöst analysera statens roll i betalningsmarknaden och som även beaktar frågor utanför Riksbankens ansvarsområden. Särskild vikt bör läggas på betalningssystemets motståndskraft i kris och krig, inklusive hur växande cyberhot bäst kan mötas.

Laddar sidan