Remisspromemoria – komplettering av ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Riksgälden har kompletterat ett tidigare förslag till ändringar i de föreskrifter som styr vilka avgifter som banker (och vissa andra institut) måste betala till staten för insättningsgarantin. FI tillstyrker att beräkningsmetoder och grundläggande definitioner av riskindikatorerna i avgiftsmodellen ska framgå av föreskriften.

FI anser därutöver att Riksgälden bör se över och förtydliga vissa av de definitioner och den begreppsapparat som används för att reglera beräkningen av riskindikatorerna. Förslaget innehåller oklarheter, inte minst kring mått på faktiskt kapital respektive kapitalkrav.

Laddar sidan