Remissvar: EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder

FI ställer sig i huvudsak bakom förslagen i betänkandet EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (SOU 2019:60).

FI kommenterar därtill ett antal delfrågor. Den viktigaste är att FI bedömer att några av utredningens förslag som gäller ansvarsfördelningen mellan FI och Riksgälden bör ändras. Alla beslut om restriktioner på värdeöverföringar bör ligga på FI, eftersom detta är en återhämtningsåtgärd som blir aktuell då företag bedriver normal verksamhet under FI:s tillsyn.

Laddar sidan