Capital Conquest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Smart Energy Sweden Group

2020-06-03 | Sanktioner

Capital Conquest AB (publ) ska betala en sanktionsavgift på 25 000 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Smart Energy Sweden Group till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Överklagande till kammarrätten

Förvaltningsrättens dom är överklagad till kammarrätten.

Kammarrättens beslut

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens
avgörande står därför fast.

Laddar sidan