Internationellt

IAIS (International Association of Insurance Supervisors) är en internationell organisation för tillsynsmyndigheter och Eiopa (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) är EU:s tillsynsmyndighet på försäkringsområdet.

2015

Konsumentskyddsfrågor i anslutning till mobiltelefonförsäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat en rapport om konsumentskyddsfrågor i anslutning till mobiltelefonförsäkring.

Konsumenttrender i Europa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat sin fjärde rapport om konsumenttrender.

Diskussionsunderlag om automatiserad rådgivning

2015-12-04 | Eiopa Esma EBA

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om automatiserad finansiell rådgivning.

Förslag på faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på faktablad (Key Information Document) för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (så kallade Priips).

Nytt förslag om riktlinjer för processer för godkännande och distribution av försäkringsprodukter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslag på riktlinjer för godkännande och distribution av försäkringsprodukter som har publicerats av den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa.

EU söker ledamöter till intressentgrupper för försäkring

Nu finns möjlighet att ansöka till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens, Eiopas, två intressentgrupper.

Uppdaterad dokumentation om relevant riskfri ränta

2015-05-11 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har uppdaterat teknisk dokumentation om relevant riskfri ränta som ska tillämpas av försäkringsföretagen vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

I dag, måndag den 11 maj, inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, kommer att genomföra under året.

Remiss om informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter

Eiopa har publicerat en remiss för en teknisk standard som handlar om informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter, särskilt i tillsynskollegier.

Eiopa publicerar diskonteringsräntekurvor

2015-03-02 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Eiopa, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndiigheten, har för första gången publicerat diskonteringsräntekurvor för värdering av försäkringsåtaganden enligt de tekniska specifikationer som ska gälla under Solvens 2.

Laddar sidan