Eiopa publicerar diskonteringsräntekurvor

Eiopa, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndiigheten, har för första gången publicerat diskonteringsräntekurvor för värdering av försäkringsåtaganden enligt de tekniska specifikationer som ska gälla under Solvens 2.

Räntorna avser årsskiftet 2014/2015. Framöver kommer dessa räntor att publiceras månadsvis.

Laddar sidan