Esma söker kandidater till referensgrupp med intressenter

2015-12-18 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) söker kandidater till intressentgruppen för värdepapper och marknader, SMSG.

SMSG bistår bland annat med svar på samråd och tekniska råd i de frågor som rör Esmas ansvar. På så sätt kan intressenterna bidra till regelutvecklingen från början till slut.

SMSG:s ansvar och sammansättning styrs av Esmaförordningen och gruppen består av 30 medlemmar som representerar konsumenter, användare av finansiella tjänster, små- och medelstora företag, akademiker, finansmarknadsaktörer och deras anställda.

Laddar sidan