Den framtida utformningen av bankernas kapitalkrav

Till Finansiella stabilitetsrådets möte den 15 juni bidrog Finansinspektionen med ett underlag om sin syn på den framtida utformningen av kapitalkraven för de svenska storbankerna.

Underlaget redovisar tre slutsatser:

  • Ett högt bruttosoliditetskrav riskerar att försämra den finansiella stabiliteten.
  • De modellrisker som finns i det riskbaserade systemet behöver åtgärdas, vilket kan leda till att kapitalkraven stiger märkbart de kommande åren.
  • Det är i nuläget inte motiverat att höja kapitalkraven ytterligare för att minska värdet av den implicita statliga garantin.

Även Riksbanken bidrog med ett underlag om sin syn på behovet att se över kapitalkraven för de svenska storbankerna.

Laddar sidan