Förslag på faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på faktablad (Key Information Document) för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (så kallade Priips).

Som ett komplement till samrådet kommer de europeiska tillsynsmyndigheterna att hålla en öppen utfrågning i Frankfurt den 9 december.

Synpunkter på förslaget kan lämnas via någon av de europeiska tillsynsmyndigheternas respektive webbplats fram till den 29 januari 2016.

Laddar sidan