Start för stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag

2015-05-11 | Eiopa Nyheter Försäkring

I dag, måndag den 11 maj, inleds det stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, kommer att genomföra under året.

Samtliga dokument som ska användas för stresstesterna publiceras i dag, den 11 maj 2015, på Eiopas webbplats: Stresstest av tjänstepensionsföretag 2015.

Stresstestet genomförs i Sverige av FI, i samarbete med Eiopa. Slutresultaten kommer att redovisas i december.

Tidplan

11 maj 2015 Publicering av dokument för ifyllande av stresstester
10 augusti 2015 Sista dag för inlämning av svaren till FI
Augusti 2015 Tillsynsmyndigheter i respektive land sammanställer svaren från företag och rapporterar till Eiopa
Augusti/September 2015 Begäran om eventuella kompletteringar och korrigeringar från tillsynsmyndigheter till deltagande företag
December 2015 Eiopa publicerar resultat av stresstesterna

 

Frågor och svar

Vad publicerar Eiopa den 11 maj?

Eiopa publicerar bland annat den tekniska specifikationen, rapporteringsdokumentet samt de räntekurvor som ska användas. Samtidigt öppnar både FI och Eiopa processer för frågor och svar.

Omfattas alla företag av stresstesterna?

Nej, FI har valt ut och kontaktat ett antal tjänstepensionsinstitut för att uppfylla Eiopas krav på marknadstäckning i stresstesterna.

Ska företagen skicka eventuella frågor direkt till Eiopa?

Nej. Företagen ska endast skicka frågor till iorpstresstest2015@fi.se. FI kommer eventuellt att vidarebefordra vissa frågor till Eiopa för avstämning. Dessa frågor och svar kommer att publiceras på Eiopas webbplats.

Kan företagen ha ett enskilt möte med FI?

Företagen kan på eget initiativ kontakta FI för enskilda möten om behov uppstår som inte kan lösas inom ramen för processen med frågor och svar. Förfrågan skickas till
iorpstresstest2015@fi.se.

Laddar sidan