Börsföretag uppmanas att förbättra upplysningar i finansiella rapporter

2015-11-04 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har gjort ett uttalande om att börsnoterade företag bör förbättra kvaliteten på upplysningarna de lämnar i sina finansiella rapporter. Esma trycker på behovet av att få tydliga och företagsspecifika upplysningar som ger ett mervärde för läsaren.

Esma uppmanar alla parter som är inblandade i att ta fram  de finansiella rapporterna att delta i förbättringsarbetet för att skapa rapporter som innehåller relevant och väsentlig information och samtidigt följer det internationella redovisningsregelverket, IFRS. 

Laddar sidan