Nytt förslag om riktlinjer för processer för godkännande och distribution av försäkringsprodukter

2015-11-12 | Eiopa Nyheter Försäkring

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslag på riktlinjer för godkännande och distribution av försäkringsprodukter som har publicerats av den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa.

Riktlinjerna riktar sig både till företag som tar fram försäkringsprodukter (t.ex. försäkringsbolag) och till företag som distribuerar försäkringsprodukter (t.ex. försäkringsförmedlare).

Synpunkter på förslaget kan lämnas via Eiopas webbplats fram till den 29 januari 2016.

Laddar sidan