Förslag på riktlinjer till förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på riktlinjer till förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom vid implementering av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (4:e penningtvättsdirektivet).

Riktlinjerna vänder sig till finansiella företag och ska vägleda företagen vid bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i enskilda affärsrelationer och hur företagen ska anpassa sina kundkännedomsåtgärder till följd av denna riskbedömning. Syftet är att ge de finansiella företagen verktyg till en mer riskanpassad hantering av enskilda affärsrelationer och enstaka transaktioner. De syftar också till att hjälpa de behöriga myndigheterna att bedöma om de finansiella företagens riskbedömningar och åtgärder är tillräckliga.

Synpunkter på förslaget lämnas på Ebas webbplats, senast den 22 januari 2016.

Laddar sidan