Remiss om informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter

2015-03-30 | Eiopa Nyheter Försäkring

Eiopa har publicerat en remiss för en teknisk standard som handlar om informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter, särskilt i tillsynskollegier.

Remissen kan besvaras till och med den 22 maj i Eiopas mall. Därefter kommer europeiska kommissionen att fastställa den tekniska standarden som innehåller bindande regler.

Laddar sidan