Flaggning

Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden.

Ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

Den nya inloggnings- och behörighetslösningen för rapportering av börsinformation och flaggningar kommer att införas den 20 februari, vilket ger några dagar extra för att ange nyhetsdistributör jämfört med vad FI tidigare meddelat. Den nya inloggningen kräver bank-id och kommer att helt ersätta det gamla sättet att logga in. Själva rapporteringen berörs däremot inte utan ska göras på samma sätt som tidigare.

För att vara redo inför detta är det bra att registrera konto i FI:s Rapporteringsportal och delegera behörigheter i god tid innan. Det blir möjligt att göra från och med den 20 januari 2020.

Läs mer: Ny inloggning för rapportering av börsinformation och flaggning

Gränsvärdena är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i bolaget. Juridisk eller fysisk person som gjort en anmälningspliktig transaktion i en aktie ska underrätta bolaget och Finansinspektionen.

FI offentliggör och lagrar dessa så kallade flaggningsmeddelanden. Innehållet i flaggningsmeddelandet ansvarar dock aktieägaren för.

Notera att flaggningsanmälan och anmälan till Insynsregistret är två helt skilda förfaranden med olika regler.

Rapporteringen görs här på FI:s webbplats med hjälp av e-legitimation. För att få e-legitimation krävs svenskt personnummer. E-legitimation hämtar du på din banks webbplats. 

Mer information samt frågor och svar finns på sidan Flaggning.

Läs mer

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan