Flaggning

Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden.

Gränsvärdena är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i bolaget. Juridisk eller fysisk person som gjort en anmälningspliktig transaktion i en aktie ska underrätta bolaget och Finansinspektionen.

FI offentliggör och lagrar dessa så kallade flaggningsmeddelanden. Innehållet i flaggningsmeddelandet ansvarar dock aktieägaren för.

Notera att flaggningsanmälan och anmälan till Insynsregistret är två helt skilda förfaranden med olika regler.

Rapportera till FI

Rapporteringen görs via Finansinspektionens Rapporteringsportal. För att logga in måste du först registrera dig som användare, se Rapporteringsportalen. Personer utan svenskt personnummer registrerar sig och loggar in med mejladress + sms-verifiering.

Mer information samt frågor och svar finns på sidan Flaggning.

Tekniska krav

Följande mjukvaror stöds:

Operativsystem: Windows NT, Windows 2000. Windows XP fungerar också i de flesta fall

Webbläsare: Internet Explorer version 7.0 eller högre.

Läs mer

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2022-02-02
Laddar sidan