FI avslutar undersökning av Safety Financial Services

Finansinspektionen inledde en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket den 5 januari 2022. Safety Financial Services AB var ett av de fyra företagen som skulle undersökas.

Slutdatum: 2022-10-18

Företaget som undersökts

Safety Financial Services AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

Företaget ingick i denna undersökning: FI granskar valutaväxlare

Vad har vi kommit fram till?

Den 19 september 2022 anmälde företaget till Finansinspektionen att det inte längre ägnar sig åt registreringspliktig verksamhet. Finansinspektionen beslutade den 27 september 2022 att avregistrera företaget från Finansinspektionens register över företag som bedriver valutaväxlingsverksamhet. Eftersom företaget inte längre bedriver verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn har vi beslutat att skriva av undersökningen.