FI undersöker försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI

FI ska granska om försäkringsföretagens styrdokument och rapporteringsprocess uppfyller de krav som ställs enligt de regler som finns för rapportering till oss.

Startdatum: 2022-11-01

Vilka företag undersöks?

Erika Försäkringsaktiebolag, Ica Försäkring AB, Sappisure Försäkrings AB, Siriuspoint International Försäkringsaktiebolag och Sparbankernas Försäkrings AB

Varför gör vi denna undersökning?

Under åren 2016 - 2017 gjordes en undersökning om försäkringsföretagens periodiska rapportering till FI. Nu vill vi följa upp denna undersökning och har valt ut fem företag för en ny undersökning. Undersökningen syftar till att se om företagen uppfyller de krav som ställs på företagens kvantitativa rapportering till oss.