FI undersöker Nasdaq

Finansinspektionen ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.

Startdatum: 2023-11-27

Komplettering 24-01-03
Finansinspektionen ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV) vid ytterligare ett tillfälle. Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ytterligare ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, utan att det funnits något av FI godkänt, registrerat och i enlighet med prospektförordningen offentliggjort prospekt.

Vilket företag ska vi undersöka?

Nasdaq Stockholm AB

Varför gör vi denna undersökning?

Som ett led i vår tillsyn ingår att göra undersökningar för att utreda om företag på värdepappersmarknaden följer relevanta regelverk. FI ska därför utreda om Nasdaq har åsidosatt sin skyldighet enligt 13 kap. 3 § LV genom att Nasdaq tagit upp ett finansiellt instrument till handel, varigenom handel med instrumentet inletts, innan det fanns ett godkänt och registrerat prospekt hos FI och prospektet hade offentliggjorts.