FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Under 2019 har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

Jämfört med 2018 planerar vi att tredubbla vår förmåga inom arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism fram till slutet av 2020.

FI kommer också att fortsätta att stärka det internationella samarbetet – framför allt i Norden och Baltikum.

FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism beskrivs i en rapport som lämnats till regeringen. 

Laddar sidan