Banker ger undantag från amorteringskrav vid köp av nyproducerad bostad

Bankerna kan ge undantag från amorteringskravet i samband med att låntagare köper en nyproducerad bostad. Sju av åtta banker använder undantaget och en fjärdedel av låntagare som köpte en nyproducerad bostad under åren 2017 – 2023 har fått undantag. Det visar en rapport vi lämnar till regeringen i dag.

Amorteringskraven är tänkta att motverka att allt för många konsumenter tar stora lån i förhållande till sin inkomst eller till bostadens värde. Alltför stora lån är en risk dels för ekonomin i stort, dels för den enskilda låntagaren. Reglerna ger bankerna möjlighet att ge låntagare undantag från amortering om de har ett bolån med en nyproducerad bostad som säkerhet. Det är upp till banken att bedöma hur möjligheten till undantag ska användas.

På uppdrag av regeringen har vi granskat hur bankernas hantering av undantag från amorteringskrav vid nyproduktion fungerar. Vi ser att sju av åtta banker beviljar undantag. Sex av dessa banker ger undantag i vissa fall, baserat på låntagarens belåningsgrad eller en individuell bedömning av behov. En bank ger undantag i samtliga fall då kunden efterfrågar det, men förespråkar amortering i dialog med kunden och många väljer ändå att amortera.

De flesta köpare av nyproducerade bostäder tycks känna till att de kan beviljas undantag från amorteringskravet. Våra stickprov visar att en fjärdedel av köparna till nyproducerade bostäder fick undantag under perioden 2017–2023. Andelen som fick undantag var något högre under 2023, vilket sannolikt beror på att hushållen har pressats av högre räntor och stigande priser. Vi ser också i vår granskning att de som köper nyproducerade bostäder generellt sett amorterar i lägre takt än samtliga bostadsköpare.