Kompletterande remissvar om marknadsmissbruk

Finansinspektionen kompletterar tidigare remissvar med kommentar om avsnitt 14.3 samt när det gäller bolagens rapportering av återköp av egna aktier.

FI kompletterar sitt tidigare remissvar efter att ha analyserat Marknadsmissbruksutredningens förslag i avsnitt 14.3 om offentliggörande av insiderinformation. Det svar som FI tidigare lämnade behandlade inte avsnitt 14.3.

FI önskar att tillsyn och befogenheter att besluta om sanktioner för artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen (MAR) delegeras till marknadsplatsoperatörerna i enlighet med den möjlighet som ges i MAR. Detta överensstämmer också med de synpunkter som framförts av marknadsplatsoperatörerna. Delegeringen bör dock inte omfatta ansvar för underrättelser om ett uppskjutet offentliggörande för att bevara det finansiella systemets stabilitet.

FI vill också komplettera sitt tidigare remissvar avseende bolagens rapportering av återköp av egna aktier och anser att detta även fortsättningsvis bör hanteras av marknadsplatsoperatörerna.

Laddar sidan