Remissvar: Promemorian amorteringskrav, Fi2015/4235

2015-11-02 | Bolån Remissvar

Finansinspektionen välkomnar att de rättsliga förutsättningarna för ett amorteringskrav förtydligas.

FI välkomnar att de rättsliga förutsättningarna för ett amorteringskrav förtydligas.

Det är lämpligt att FI får i uppgift att utarbeta den detaljerade regleringen av ett amorteringskrav. Det är även angeläget att komplettera FI:s mandat så att det inte finns nån osäkerhet om vilka andra åtgärder FI kan vidta.

 

Laddar sidan