FI vidhåller sin inställning till att införa en riskskatt på kreditinstitut

2021-06-11 | Remissvar Stabilitet Bank

Finansinspektionen har lämnat ett remissvar på ett utkast till lagrådsremiss med ett delvis reviderat förslag att införa en så kallad riskskatt på kreditinstitut.

FI ser positivt på att det nya förslaget gör att skattebasen framstår som mindre svårmätbar. I övrigt vidhåller vi vår inställning till förslaget och hänvisar till de synpunkter som framfördes i det tidigare remissvaret.