NGS Group, 30 000 kronor

2013-10-17 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att NGS Group ska betala särskild avgift med 30 000 kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta vissa personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

Laddar sidan