Orexo, 15 000 kronor

2015-09-06 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Orexo ska betala särskild avgift med 15 000 kronor för underlåtenhet att skriftligen underrätta ett antal personer om vad det innebär att bli upptagen i bolagets förteckning över personer som erhållit insiderinformation rörande bolaget.

Laddar sidan