Swedish Orphan Biovitrum, 1 500 000 kronor

2016-05-09 | EBA Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att Swedish Orphan Biovitrum AB ska betala särskild avgift med en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor för underlåtenhet att föra fullständiga förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget samt för underlåtenhet att inte genast på begäran lämna en sådan förteckning till Finansinspektionen.

Laddar sidan