Jour Invest får avgift för sen anmälan

2017-12-13 | Sanktioner Marknad

Jour Invest AB ska betala en särskild avgift på 64 700 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Easyfill AB till Finansinspektionen.

Överklagat till förvaltningsrätten

Jour Invest har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslår överklgandet.

Laddar sidan