Fredell & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Invuo Technologies

2019-08-12 | Sanktioner

Fredell & Co Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 260 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier i Invuo Technologies gått ner under en flaggningsgräns.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Läs mer