Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i ITAB Shop Concept

2019-11-27 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 34 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i ITAB Shop Concept till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan