Lissåker Consulting AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Appspotr

2019-11-28 | Sanktioner

Lissåker Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 35 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och BTA i Appspotr till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Finansinspektionens beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan